تعمیرات کابینت فرمانی

خوش قولی و تحویل فوری را باما تجربه کنید

تعمیرات کابینت در فرمانیه_تعمیرات کابینت

09126406390

02144324690

تعمیرات کابینت خود را به ما بسپارید.

کابینت سازی فرمانی آماده خدمت گذاری به منظور :

تعمیرات کابینت،تعویض درب های کابینت،تعویض و تعمیر پایه های کابینت زمینی،تعویض جک نگهدارنده،رگلاژ کردن درب ها،شکستگی،خرده کاری کابینت،جابه جایی کابینت،تعویض یونیت زیر سینک به دلیل پوسیدگی،تعویض لولای درب ها،طبقه بندی یونیت کابینت ها،تعویض ریل کشوها،تعویض صفحه کابینت،تعویض صفحه سینک،بازسازی کابینت.

تماس با ما:

021

22896241

26640425

44324690

88694398