کابینت سازی تهران

09126406390

طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه را کابینت سازی می گویند.کابینت آشپزخانه یکی از پایه و اساسی ترین عضو در آشپزخانه است.کابینت آشپزخانه علاوه بر آشپزخانه تاثیر بسیار زیادی در نما و زیبایی خانه دارد.

زیبایی خانه به آشپزخانه آن بستگی دارد و زیبایی آشپزخانه به کابینت آشپزخانه بستگی دارد.

با کابینت سازی فرمانی در خدمت شما عزیزان هستیم.

کابینت سازی تهران
رنگبندی کابینت آشپزخانه

چهار گروه رنگی در انتخاب رنگ کابینت آشپزخانه :

رنگ‌هایی که در کابینت آشپزخانه انتخاب می‌شود، به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند :
1 . رنگ های روشن کابینت آشپزخانه
2 . رنگ های خنثی کابینت آشپزخانه
3 . رنگ های گرم و انرژی بخش کابینت آشپزخانه
4 . رنگ های مد روز و فشن کابینت آشپزخانه