کابینت

نکاتی برای مراقبت از کابینت

نکاتی برای نگهداری طولانی مدت کابینت ممبران
نکاتی برای نگهداری طولانی مدت کابینت کلاسیک
نکاتی برای نگهداری طولانی مدت کابینت هایگلس
نکاتی برای نگهداری طولانی مدت کابینت کلیاف
نکاتی برای نگهداری طولانی مدت کابینت براق
نکاتی برای نگهداری طولانی مدت کابینت ام دی اف

کابینت براق_کابینت فرمانی_کابینت هایگلس

فرامید چیست؟

فرامید چیست؟نام اصلی این برند بااز ترکیب دو اسم فرید و امید تشکیل شده ولی به دلیل نگارش فارسی آن را به صورت فرامید می نامند.

معرفی و شناخت انواع کابینت _کابینت_کابینت فرمانی

معرفی و شناخت انواع کابینت

معرفی و شناخت انواع کابینت
کابینت ها از جنس و متریال مورد استفاده به چندین دسته تقسیم می شوند:

کابینت تمام فلز (تقریبا منسوخ شده،معایبش:زنگ زدگی در تماس با رطوبت و احتیاج به تمدید رنگ درب ها. به دلیل قیمت پایین هنوز در بعضی موارد بدنه فلز و درب ام دی اف کار میکنند)

کابینت تمام چوب